Vizitka zakladatele

Avatar

Petr Hermann

18 let jsem byl ředitelem škol. Do minulého roku jsem vedl
úspěšné soukromé gymnázium. Fajnkurzy jsem založil,
abych zužitkoval své zkušenosti, kdy jsem se během let naučil,
jak profesionálně vést vzdělávací aktivity,
které přinášejí výsledky.

Kontakty

Tel.: +420 777 016 031

E-mail: info@fajnkurzy.cz

UČEBNY OSTRAVA

Hollarova 1124/14

Mariánské nám. 480/5

UČEBNA FRÝDEK-MÍSTEK

Radniční 1242