Hledáte doučování? Děláte si starosti s přípravou na opravnou zkoušku?

Rádi vám pomůžeme. Může jít o systematickou přípravu či jednorázovou pomoc. Vyučujeme žáky základních i středních škol. Na základě potřeb zvolíme nejvhodnější výukové metody. S námi už pro vás reparát z matematiky nemusí být noční můrou!

Doučování zahrnuje především pomoc při překonávání školního neúspěchu, nebo přípravu v případě nějakého deficitu ve vzdělání (žák například z důvodu vysoké absence potřebuje doplnit část učební látky).  Někdy stačí konzultace nebo několik málo hodin, jindy je potřeba zvolit delší systematickou přípravu. Často je potřeba analyzovat problém a řešit jej nejen na rovině výukové, ale i v komunikaci, motivaci, sociální interakci apod.  Situace může být komplikovaná kupříkladu u poruch učení.

Jak to děláme?

  • komplexní přístup (výuka, motivace, komunikace, interakce) 
  • analýza příčin problému (v případě potřeby)
  • podporující prostředí, pozitivní motivace
  • stanovování konkrétních výukových cílů, zpětná vazba 
  • aktivní učení (aktivizující učební pomůcky, podíl žáka na hodnocení, sebehodnocení)
  • užívání vhodných výukových strategií (podle potřeb žáka)

Formy doučování mohou být různé: individuální doučování, v malých či větších skupinách, v učebnách či v domácím prostředí, online. 

 

Doučování je individuální a od toho se odvíjejí také ceny. Záleží na tom, kdo učí, co učí, jaké strategie a metody zvolí. Pro základní přehled jsme v cenové tabulce uvedli rozpětí v závislosti na zmíněných parametrech. Zohledňuje se především čas učitele na přípravu hodiny. Nejběžnější cena se pohybuje mezi 220 – 250 Kč za lekci (60 minut: nejčastěji 45 minut výuky + 15 minut přidružených činností, jako je hodnocení). 

 

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Users

Support

Price

Základní

varianta 

většinou vyučuje

šikovný student

výukové materály

většinou vlastní

(učebnice)

dohled odborného

garanta

jeden žák

malá skupina

(2 - 5 žáků)

bez  e-learningu

 150 - 180

Kč

střední

nejběžnější varianta 

VYUČUJE UČITEL

student oboru

připravené  materiály

(úplně, nebo v kombinaci

s vlastními učebnicemi)

Jeden nebo malá skupina 

(2 - 3 žáci)

konzultace mimo výuku

190 - 280 

Kč

exclusive

varianta 

výuka učitele (odborníka)

specializovaná příprava

(jazyky, zkoušky)

připravené materiály

kurz v e-learningu

individuální  výuka s 

konzultacemi

290 - 350

Kč

Pricing Table

Objednejte nezávazně doučovací lekce. Po vyplnění formuláře se s vámi spojíme a navrhneme spolu nejlepší způsob, jak začít. Pokud vám bude náš přístup vyhovovat, naplánujeme vše potřebné.

Objednat doučování ve třídě nebo s docházením domů:

 

Objednat doučování online: