KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA, ČTYŘLETÁ GYMNÁZIA, LYCEA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Přijímací zkoušky jsou povinné na typy škol: šestiletá gymnázia, osmiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední odborné školy.

Nabízíme přípravu na přijímací zkoušky ve skupinových kurzech, individuálně i online. Základní rozsah skupinových kurzů je 12 hodin a 24 hodin (lekce jsou 60 minut).

Příprava k přijímacím zkouškám chce dril. Tomu se nelze úplně vyhnout. Na druhé straně naši lektoři hledají cesty, aby výuka byla také zábavná, protože věříme, že zážitek poznatky přirozeně upevní. Nejde ale pouze o znalosti. Zaměřujeme se na dovednosti a strategie, jak test úspěšně zvládnout.  Ať vás při samotné zkoušce nepřekvapí žádný detail.

Co můžete očekávat?

 • Usměvavé lektory opírající se o osvědčené metody
 • Dobrou atmosféru, motivaci a sem tam i zábavu
 • Výukové standardy podle RVP a požadavků společnosti CERMAT
 • Průběžné hodnocení pokroku
 • Otevřenou komunikaci, kde se nebojíte zeptat se a řešit problém (třeba i na dálku)
 • E-learningové prostředí
 • Respekt k individualitě, kombinaci různých výukových stylů

 

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky.

V době nouzové situace v důsledku coronaviru je vše trochu jinak, ale věříme, že vše společně zvládneme!

ČESKÝ JAZYK

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 30
Délka psaní testu: 60 minut

Obsah testu:

 • Pravopis
 • Slovní zásoba a tvoření slov
 • Skladba
 • Tvarosloví
 • Porozumění textu
 • Slohová výchova
 • Literární výchova

Úplné znění požadavků ke zkoušce z ČJ >>>

Matematika

Maximální dosažitelný počet bodů: 50
Počet úloh: 16
Délka psaní testu: 70 minut

Obsah testu:

 • Číslo a proměnná
 • Závislosti, vztahy a práce s daty
 • Geometrie
 • Převody jednotek
 • Nestandardní aplikační úlohy

 

Úplné znění požadavků ke zkoušce z M >>>

Typy úloh v českém jazyce:

 • Otevřené úlohy (odpověď se vypisuje) – celkem za 15 bodů na úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásobu a tvarosloví.
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 4 možností – A/B/C/D, úlohy na přiřazení správných odpovědí.
 • Uzavřené úlohy – úlohy ANO/NE (bývají spojeny také s textem).
 • Uzavřené úlohy – přiřazovací úlohy (ke skupině jevů, které jsou označeny čísly se přiřazuje vždy jedna možnost označena písmenem).
 • Uzavřené úlohy – uspořádací úloha (pět částí téhož textu je uvedeno v nesprávném pořadí a má se seřadit správně).

Typy úloh v matematice:

 • Otevřené úlohy (s postupem) – u těchto otevřených úloh je vyžadován a hodnocen i postup. V případě, že je zapsán pouze výsledek, žák nezíská bod ani v případě, že  je výsledek správný.
 • Otevřené úlohy (pouze výsledek) – bodové ohodnocení je od 1 do 4 bodů (podle náročnosti a počtu podúloh).
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 5 možností – A/B/C/D/E, výběr z šesti možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2, dohromady za max. 6 bodů.

Termíny kurzů