KURZY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Z ČESKÉHO JAZYKA, ANGLICKÉHO JAZYKA, MATEMATIKY

Pojetí přípravných kurzů k maturitní zkoušce se odvíjí od předmětu, kterého se týká. Zkouška z matematiky je koncipována jako didaktický test, takže se hlavně procvičují testové úlohy. V angličtině se výuka zaměřuje především na poslech a čtení, nutné ke zvládnutí testu, a na rozvíjení konverzace. V českém jazyce je koncepce soustředěna především na zvládnutí didaktického testu, část hodinové dotace je využita i k přípravě na ústní a písemnou část zkoušky.

Chcete si vyzkoušet některý ze starších testů CERMAT? Zde si jej můžete stáhnout (spolu se záznamovým archem a řešením).

>>>

Příprava z matematiky zahrnuje především práci s cvičnými testy. Lektoři podrobně a srozumitelně vysvětlují dané typy úloh a sledují porozumění. 

V anglickém jazyce se procvičují  receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení), které jsou součástí didaktického testu, a schopnost nepřipravené konverzace, samostatný ústní projev žáka a interakce s druhou osobou. 

V českém jazyce je příprava soustředěna především na zvládnutí didaktického testu. Část hodinové dotace je vyhrazena na procvičování znalostí a dovedností, které jsou spojeny s rozborem uměleckého a neuměleckého textu. V rámci přípravy na písemnou část zkoušky jsou probrány slohové útvary a postupy, s nimiž se můžete u maturity setkat a na základě skutečných maturitních prací žáků jsou probrány nejčastější chyby písemného projevu.

Co můžete od kurzů očekávat?

  • Motivované lektory, kteří jsou ochotni maximálně pomoci
  • Dobrou atmosféru, pozitivní motivaci
  • Stanovené standardy a cíle ve výuce
  • Průběžné hodnocení pokroku
  • Otevřenou komunikaci
  • E-learningové prostředí s učebními materiály
  • Kreativitu, kombinaci vhodných metod a forem výuky

TERMÍNY KURZŮ