Hledáte pro své dítě doučování? Děláte si starosti s přípravou na opravnou zkoušku? Rádi vám pomůžeme. Může jít o systematickou přípravu či jednorázovou pomoc. Vyučujeme žáky základních i středních škol. Na základě potřeb zvolíme nejvhodnější výukové metody. S námi už pro vás reparát z matematiky nemusí být noční můrou!

Doučování zahrnuje především pomoc při překonávání školního neúspěchu, nebo přípravu v případě nějakého deficitu ve vzdělání (žák například z důvodu vysoké absence potřebuje doplnit část učební látky).  Někdy stačí konzultace nebo několik málo hodin, jindy je potřeba zvolit delší systematickou přípravu. Často je potřeba analyzovat problém a řešit jej nejen na rovině výukové, ale i v komunikaci, motivaci, sociální interakci apod.  Situace může být komplikovaná kupříkladu u poruch učení.

  • komplexní přístup (výuka, motivace, komunikace, interakce)
  • analýza příčin problému (v případě potřeby)
  • analýza příčin problému (v případě potřeby)