KURZY ANGLIČTINY

Kurzy angličtiny pro každého

Kurzy obecné angličtiny jsou zaměřeny na zvládnutí jazyka ve všech běžných oblastech života. Jsou určeny komukoliv, kdo chce zůstat v kontaktu s jazykem včetně tzv. „věčných začátečníků“. Konverzační kurzy jsou zaměřeny na zdokonalení komunikačních dovedností. Jedním z cílů obecných i konverzačních kurzů je překonat emocionální překážky v kontaktu s cizincem. Přípravné kurzy jsou zaměřeny na složení mezinárodně uznávané zkoušky a získání certifikátu.

Zkoušky CAMBRIDGE

V současnosti jsou nejrozšířenějšími zkoušky pořádané univerzitou v Cambridge. Cambridgeské zkoušky z obecné angličtiny mají celkem pět úrovní: KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1), CPE (C2).

KET

Certifikát KET (Key English Test) je určen pro opravdové začátečníky. Tvoří základ pro pokračování v dalších úrovních cambridgeských zkoušek.

Podle Společného evropského referenčního rámce jim odpovídá obtížnost A2. 

PET

Certifikát PET (Preliminary English Test) předpokládá, že je držitel schopen komunikovat anglicky v řadě běžných situací. 

Podle Společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni  B1. To je úroveň znalostí, která se předpokládá u maturitní zkoušky.

FCE

Pravděpodobně nejpopulárnějším certifikátem je FCE (First Certificate in English). Předpokládá se, že držitel zvládne vyřešit v anglickém prostředí řadu nestandardních situací. K získání certifikátu je nutná systematická příprava ve speciálním kurzu, kde se procvičují dané znalosti a dovednosti (čtení, psaní, gramatika, poslech, mluvení).

Podle Společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni  B2.

CAE

Certifikát CAE (Certificate in Advanced English) dokládá velmi dobré znalosti jazyka, jež postačují k plnohodnotné komunikaci ve většině nestandardních situací. Doložení znalostí na úrovni CAE požaduje většina britských univerzit a uznává ji mnoho zaměstnavatelů.

Podle Společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni  C1.

CPE

Nejnáročnější cambridgeskou jazykovou zkoušku je CPE (Certificate of Proficiency in English). Dokládá znalost jazyka na úrovni rodilého mluvčího. 

Podle Společného evropského referenčního rámce odpovídá úrovni  C2.