Podle čeho si vybíráte střední školu? Rozhodnutí by mělo být především na vás. I když nechat si poradit také není od věci. Je třeba si uvědomit, že jde o zhruba 4 roky života. A každý určitě chce, aby to byla doba, během níž se získají dobré předpoklady k tomu, čemu se chtějí v budoucnu věnovat. Ale nejen to. Měl by to být čas, na který budete dobře vzpomínat. Pojďme si tedy projít, co byste si měli uvědomit.

Moje osobnostní předpoklady

Pokuste se zamyslet, jaké jsou mé zájmy, životní cíle, představy o budoucnosti. Může pomoci, jestli má představa, co bych chtěl(a) v životě dosáhnout, je konkrétní. Pokud mám například umělecké sklony, je nasnadě, že pro mne může být zajímavou volbou umělecká střední škola. Většinou v posledním ročníku základní školy nemáme úplně jasno. Své zájmy však určitě v úvahu vezměte. U toho je dobré začít, ale zároveň neskončit.

Také můj charakter, vlastnosti a schopnosti by měly sehrát svou roli. Představte si budoucí paní učitelku, která není trpělivá.  Položte si otázku: Jaké vlastnosti a schopnosti budu potřebovat, abych zvládl(a) studium? Pečlivost, zručnost nebo třeba empatii (schopnost vcítit se do druhého)?

Prospěch a zdravotní způsobilost

Prospěch patří mezi klíčové ukazatele toho, zda se na studium hodím.  Na přihlášce se uvádí prospěch za tři pololetí školní docházky. Mnohé školy průměrný celkový prospěch uvedený v přihlášce zahrnují do kritérií pro přijetí. Pokud se hlásím na gymnázium, neměl by překročit 1, 5.  Není to jen o inteligenci a studijních předpokladech, ale i o motivaci ke studiu. Jinými slovy, pokud  se můj průměr na vysvědčení blíží dvojce, chybí studijní předpoklady, nebo motivace, nebo obojí. Stává se, že uchazeči přeceňují své možnosti a zbytečně přijdou o jednu ze dvou možností, pokud jdou k přijímačkám tam, kde se jejich šance na přijetí blíží nule. Školy většinou sdělují průměry, které jsou doporučené. Také úspěšnost v jednotlivých předmětech něco ukáže. Jestli jsem v chemii a ve fyzice po celou dobu na základce urputně bojoval(a) o přežití, asi budu zvažovat, zda bude možné se těmto předmětům na střední škole vyhnout.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti školy běžně nevyžadují. Jsou však takové, jako třeba sportovní gymnázia, kde zdravotní způsobilost vyžadována bude.

Vzdálenost školy

Vzdálenost je jedno z kritérií ke zvážení.  Dojíždět každý den hodinu do školy a zpět je zátěž.  Některé dny může být vyučování delší, a tudíž se zejména v zimních měsících vracíte domů za tmy. K tomu je třeba počítat s tím, že se musíme připravit na výuku na další den. Větší vzdálenost je samozřejmě také o vyšších nákladech na studium.  Někdy je ale situace, že vámi vybraná škola je prostě ta VAŠE jediná. Pak se poohlédněte třeba po možnostech ubytování.

Jak si školu otestovat?

Předem je dobré zjistit o škole co nejvíce informací.  To může být usnadněno, pokud známe někoho, kdo má se školou bezprostřední zkušenost (studuje, nebo studoval na ní).  Vynechat by se neměly dny otevřených dveří. Zde kromě jiného „nasajete“ atmosféru. Také rozhodně stojí za to, když získáme co nejvíce informací ze školního webu, z výročních zpráv apod.

PH

Leave a Comment