Kurzy k přijímacím zkouškám

na víceletá gymnázia, čtyřletá gymnázia, lycea a střední odborné školy

Přijímací zkoušky jsou povinné na typy škol: šestiletá gymnázia, osmiletá gymnázia, čtyřletá gymnázia a střední odborné školy.

Nabízíme přípravu na přijímací zkoušky ve skupinových kurzech, individuálně i online. Základní rozsah skupinových kurzů je 12 hodin a 24 hodin (lekce jsou 60 minut).

W3.CSS

Příprava k přijímacím zkouškám chce dril. Tomu se nevyhnete. Na druhé straně naši lektoři hledají cesty, aby vás výuka také bavila. Budete vypracovávat pracovní listy, dělat domácí úkoly, ale také soutěžit a dělat zábavné testy. Také se nacvičíte, abyste vše zvládli po formální stránce.

  • lektoři s motivací a metodickou oporou
  • Dobrá atmosféra a pozitivní motivace
  • Stanovené standardy ve výuce
  • Průběžné hodnocení pokroku
  • Otevřená komunikace
  • E-learningové prostředí
  • Respekt k individualitě, kombinace vhodných výukových stylů
  • Diagnostika výukových problémů

 

Kurz Místo Datum
Příprava k přijímacím zkouškám - český jazyk/12 h Ostrava  
Příprava k přijímacím zkouškám - český jazyk/24 h Ostrava  
Příprava k přijímacím zkouškám - český jazyk/12 h Frýdek-Místek  
Příprava k přijímacím zkouškám - český jazyk/24 h Frýdek-Místek  
Příprava k přijímacím zkouškám - matematika/12 h Ostrava  
Příprava k přijímacím zkouškám - matematika/24 h Ostrava