Přemýšlíte o studiu na škole a nechcete nic ponechat náhodě? Potřebujete systematickou přípravu k maturitě nebo na jazykový kurz? Nechte to na nás a my se o vše postaráme!

NAŠE PŘÍPRAVNÉ KURZY VÁM POMOHOU S VÝUKOU:

 • jednotná přijímací zkouška – český jazyka a matematika
 • maturitní zkouška – český jazyk, anglický jazyk, matematika
 • příprava k jazykovým zkouškám z angličtiny
W3.CSS

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky probíhá plošně od roku 2017. Specifkace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, ty jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

Jednotné přijímací zkoušky jsou dány platnou legislativou, zejména školským zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám. Zkoušky jsou koncipovány v souladu s platnými Katalogy požadavků.

Maturitní kalendář

Požadavky – Český jazyk

Požadavky – Matematika

PET (Preliminary English Test)

PET potvrzuje, že absolvent této zkoušky se umí jazykově vyrovnat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími angličtiny i cizinci. K dosažení této úrovně je potřeba okolo 380 hodin studia.

Obsah zkoušky:
 • Čtení a psaní (90 minut)
 • Poslech (35 minut)
 • Mluvení (10-12 minut)
Proč skládat PET?

Certifikát PET prokazuje Vaši schopnost komunikovat v řadě každodenních situací s rodilými mluvčími i cizinci.

FCE (First Certificate in English)

Navštěvujte přípravný kurz FCE.

FCE je vysoce ceněný certifikát zejména při získávání nového zaměstnání a je z cambridgeských zkoušek nejrozšířenější. Vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. Tuto zkoušku posluchači skládají po dosažení úrovně Upper-Intermediate (více pokročilí) a úspěšné složení této zkoušky vyžaduje jak pečlivou celoroční přípravu, tak výbornou znalost všech jazykových schopností. U posluchačů na této úrovni se předpokládá, že mají dostatečnou schopnost efektivně komunikovat v anglickém prostředí (na referentských, asistentských i manažerských pozicích). Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

FCE je nejrozšířenější a nejžádanější mezinárodní jazykovou zkouškou z angličtiny. Testuje znalost jazyka na úrovni „více pokročilý“.

Obsah zkoušky:
 • Čtení (75 minut)
 • Psaní (90 minut)
 • Použití angličtiny (75 minut)
 • Poslech (40 minut)
 • Mluvení (14 minut)
Proč skládat FCE?

Po úspěšném složení zkoušky získá uchazeč mezinárodně platný a široce uznávaný certifikát. Navštěvujte přípravné kurzy FCE.

CAE (Certificate in Advanced English)

Navštěvujte přípravný kurz CAE.

Certifikát CAE je vyšší a náročnější zkouška než FCE. Studenti skládají CAE po absolvování úrovně Advanced. Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny a studenti již djí plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Splňuje vstupní požadavek na znalost angličtiny většiny univerzit ve Velké Británii.

Zkouška CAE dokládá schopnost komunikovat v běžném životě na velmi dobré úrovni.

Obsah zkoušky:
 • Čtení (75 minut)
 • Psaní (120 minut)
 • Použití angličtiny (90 minut)
 • Poslech (45 minut)
 • Mluvení (15 minut)
Proč skládat CAE?

CAE je mezinárodně uznávanou zkouškou jazykové způsobilosti. Dokládá schopnost nejen komunikovat v běžném životě, ale i pracovat či studovat v anglickém jazyce. Je uznávána většinou britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Navštěvujte přípravné kurzy CAE.

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Navštěvujte přípravný kurz CPE.

Nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a splňuje vstupní požadavek na jazykovou kvalifikaci na univerzitách ve Velké Británii a velkém počtu univerzit v ostatních anglicky mluvících zemích a je uznávaná v širokém měřítku obchodními a akademickými institucemi v zahraničí. Zkouška na úrovni znalostí rodilého mluvčího.

Nejvyšší úroveň cambridgeských jazykových zkoušek. Certifikát prokazuje vysokou úroveň znalosti jazyka a schopnost efektivně používat angličtinu v reálných situacích.

Obsah zkoušky:
 • Čtení (90 minut)
 • Psaní (120 minut)
 • Použití angličtiny (90 minut)
 • Poslech (40 minut)
 • Mluvení (19 minut)
Proč skládat CPE?

CPE je ideální zkouškou, pokud chcete studovat či pracovat v zahraničí a potřebujete prokázat svou jazykovou znalost. Splněním zkoušky získáváte mezinárodně platný certifikát uznávaný univerzitami a zaměstnavateli po celém světě.

Development
Design
Marketing